Vad är mindfulness

“The main business case for mindfulness is that if you’re fully present on the job, you will be more effective as a leader, you will make better decisions and you will work better with other people. Mindfulness keeps me focused on what’s important.” William George, styrelseledamot i Goldman Sachs och f.d. VD Medtronic. Skriver numera artiklar för Harvard Business Review.

Mindfulness består av olika övningar (som t.ex. meditation, kroppsscanning och yoga) och förhållningssätt från buddhismen där man skalat bort det religiösa inslaget.

Vad kan Mindfulness träning leda till

Regelbunden mindfulnessträning ger en fantastisk möjlighet att stärka ledarskapet, både vad gäller att leda sig själv men även andra. Bland NYTT FOKUS företagskunder har man bland medarbetare sett en bättre förmåga att prioritera och fatta beslut, ökad tydlighet i kommunikationen hos medarbetarna, en ökad förmåga att fokusera och vara mer effektiv, bättre självkänsla, minskad stress samt att man har lättare att hantera förändringar i organisationer. ”En av de bästa och mest effektiva investeringar jag gjort i mina medarbetare” säger Christine Ekdahl Persson, arbetsförmedlingschef Ystad, läs mer här samt feedback från andra kunder.

Vetenskapliga studier

Här finns 600+ vetenskapliga studier på mindfulness, sorterade efter olika kategorier.

Mindfulness på företag exempel

– Används mer och mer av företag t.ex. Trafikverket i Sverige, Google, Twitter, LinkedIn & Facebook i USA
Google har utbildat 1000 medarbetare
– General Mills i USA utbildat personalen under sju år (400 st).
– Aetna, jätteföretag inom sjukvårdsförmåner i USA, har utbildat 3500 medarbetare
– 2010 startade Wisdom 2.0 i Silicon Valley för att utforska kopplingen visdom och teknologi – gått varje år sen dess
– Tredubblat publikantal på Wisdom 2.0 på ett år (2013 uppe i 1700 personer)

Med mindfulnessövningar lär man sig att:

– bli mer medveten om sina tankar och känslor och därmed kan man förbättra sitt sätt att hantera dessa.
– komma bort från oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.
– vara alert och fokusera på vad som händer i nuet.
– öka sin förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet.
– må bättre, sova bättre och fungera bättre.

 ”Sammanfattningsvis är mindfulness ett sätt att leva, ett sätt att förhålla sig till sig själv och omvärlden. Det bygger på att vi tar ansvar för hur vi ser på världen och oss själva, och därmed för våra tankar, känslor och handlingar.” Åsa Nilsonne professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet.