Feedback kurser/utbildning/workshopar

”Samarbetet med NYTT FOKUS och Eva-Lotta har tillfört oss nya dimensioner i vårt eget självledarskap såväl som till våra deltagare i grupper där Eva-Lotta med sitt coola och professionella sätt enkelt når fram till alla!”.
Patrik Utter Pareto 80/20

”Vi genomförde en kurs i ”Personligt Ledarskap med Mindfulness” under hösten 2011, och det var en av de bästa och mest effektiva investeringar jag gjort i mina medarbetare. Efter kursen har de hittat individuella metoder för att lättare göra egna prioriteringar, fokusera på rätt saker, stresshantering och bättre självkänsla. Genom sin närvaro och sin personlighet har Eva-Lotta på kort tid skapat ett förtroende, som kommer att finnas kvar länge.”
Christine Ekdahl Persson, arbetsförmedlingschef Ystad

”Att skapa ”eget utrymme” i vår miljö som präglas av snabbhet, fokusering samt professionalism är oerhört viktigt. Eva-Lottas föreläsning om Personligt Ledarskap med Mindfulness har gett oss ett verktyg som är lätt att använda enskilt, eller i grupp.”   Rolle Nilsson, Utbildningsansvarig Polisens Ledningscentral i Skåne/Blekinge

”Flera av våra medarbetare som deltagit i kurser från NYTT FOKUS upplever att de mött en kompetent, närvarande och professionell coach. En coach som mött medarbetaren med stor empati och som utmanat och ställt krav på ett mycket respektfullt sätt. De har fått både värdefulla insikter och konkreta verktyg att hantera sin arbetssituation. Ur ett arbetsgivarperspektiv ser vi tydliga resultat i form av återgång i arbete alternativt förhindrande av sjukskrivning. Det märks att medarbetaren fått verktyg att hantera arbetssituationen på ett annat sätt än tidigare vilket i förlängningen leder till bättre verksamhetsresultat.” Lotta Thörnblad, personalspecialist inom arbetsmiljö och hälsa Arbetsförmedlingen Personalavdelningen Malmö

”Vi anlitade Nytt Fokus till ett teammöte på en behaglig plats för att ge våra medarbetare nya verktyg och ny inre kraft för att må bra och kunna leda sig själv i det som Nytt Fokus kallar Personligt Ledarskap. Det är ett starkt begrepp som handlar mycket om hur vi alla har – med rätt vägledning – den rätta kraften för att prestera bra och göra skillnad för andra i vår omgivning.”   Bengt Kristoffersson, f.d. Regionchef Know IT Öresund

Utvärderingar
Här följer exempel på feedback från de utvärderingar som gjorts i samband med levererade kurser på olika företag/organisationer runtom i Sverige.

”Är nu mer coachande/lyssnande i ledarrollen; fått smidigare möten med mina medarbetare.”
”Mer möjlighets- än probleminriktad.”
”Ser nu att jag kan påverka hur jag tänker – och därmed må bättre och stressa mindre.”
”Har lärt mig bli bättre på att delegera.”
”Har blivit tydligare i min kommunikation.”
”Att jag kunnat förändra mitt sätt att tänka i olika vardagssituationer (lättare nu att fokusera på det positiva) vilket leder till att jag känner mig lugnare.”
”Blivit bättre på att prioritera och säga nej.”
”Är inte lika uppstressad över förändringar som sker på t.ex. min arbetsplats.”
”Lättare att skilja mellan sak och person – inte lika lätt att ta åt mig saker.”
”Det bästa har varit de konkreta verktygen.”
”Uppskattade mycket avslappnings- meditations- och yoga övningarna.”