KONTAKT

Eva-Lotta Runfors

eva-lotta@nyttfokus.se
0705-291642

Lokal Kornetthuset för yogaklasser ligger 20 min från Malmö & 30 min från Helsingborg, adress Kornettvägen 5 i Borgeby, 2 min från avfart ”Borgeby” på E6 mellan Malmö & Helsingborg. Många gratis p-platser utanför.

Bankgiro  5791-8344     Swish nummer 1231531359.