COACHING

Performance & Presence Program – Coaching för chefer och ledare

Utveckla självledarskapet och ledarskapet med verktyg
inom Mindfulness & Yoga

Start with yourself and the rest will follow

Varmt välkommen att boka ett samtal där du får reflektera över dina eller din organisations utmaningar och behov
och se om mitt Presence & Performance Coaching Program kanske skulle kunna vara till hjälp!

Läs vad några av mina kunder säger.

Mål

• Hållbar balans

• Bättre fokus och förmåga att hantera stress

• Prioritera rätt

• Bättre självförtroende

• Ökad närvaro och få medarbetare att känna större tillit

• Sätta gränser och delegera

• Ökad självinsikt och medkänsla för kollegor

• Reflektion över självledarskapet och ledarskapet för att kunna skifta
negativa tanke- och  beteendemönster

3 alternativ 1:1 Coaching

• 2,5 månaders coaching (5 x 60 minuter)
• 4 månaders coaching (8 x 60 minuter)
• 6 månaders coaching (13 x 60 minuter)

Vanliga Coachämnen hos mina kunder

Jag vill ha hjälp med att:
• se över min arbetssituation som chef – känner mig stressad över xxx
• hantera min tid bättre – just nu hinner jag bara med att ‘släcka bränder’
• prioritera bättre så jag inte behöver jobba kvällar och helger
• komma ner i varv, är så uppvarvad att jag har svårt fokusera
•  lägga upp nästa team möte för att få med mig mina kollegor
• sova bättre
• förbereda nästa ledningsgruppsmöte – prestationsångest blockerar mig
• hur hantera min personals oro kring en kollegas svåra sjukdom
• släppa på spänningar i kroppen
• hantera medarbetarsamtal som tidigare lett till konflikt
• släppa tankarna på jobbet när jag är hemma

Upplägg Coaching session – helt anpassad till klienten

• Landa, sätta intention och mål

• Bli medveten om ‘hur har jag det nu’ vad gäller stress, andning och sinne

• Coaching i djup närvaro med reflektionsövningar

• Bli medveten om och skifta negativa tanke- eller beteendemönster

• Vägledda mindfulness- andnings- och kontorsyogaövningar

• Teori från mindfulness & yoga

• Verktyg inom mindfulness och yoga & andra självledarskapsverktyg

• Uppföljning av mål, utmaningar och framsteg

• Utvärdering av självledarskapet vid start och avslut av Coaching Programmet

• Obegränsad Coaching Support via e-mail

• Bonus 1: Video Maximera ditt fokus (endast vid 4- och 6 månaders coaching)

• Bonus 2: Video Hantera stress och många to-do’s (endast vid 6 månaders coaching)

• Bonus 3: Video Släpp spänningar (endast vid 6 månaders coaching)

Varmt välkommen att boka ett samtal där du får reflektera över dina eller din organisations utmaningar och behov
och se om mitt Presence & Performance Coaching Program kanske skulle kunna vara till hjälp!