Coaching på jobbet

Den vanligaste anledningen till att NYTT FOKUS anlitas vad gäller professionell coaching är att man vill förbättra självledarskapetoch att man ser coaching som en värdefull och kostnadseffektiv utbildnings- och kompetensutvecklingsinsats.

Detta kan innebära att man t.ex. önskar:
– bli tydligare i sin kommunikation och bättre på att prioritera, fatta beslut och delegera
– bli bättre på att hantera stressen i vardagen och de förändringar som ofta finns i organisationer idag.
– stärka självkänsla, självförtroende d.v.s. ens mentala kapacitet och få en ökad insikt i ens styrkor och utvecklingsområden (personligt och kompetensmässigt).
– lära sig att leva mer i nuet och inte älta det förflutna eller oroa sig inför framtiden.
– kunna prestera och vara effektiv på jobbet och samtidigt känna lugn och fokus.
– lära sig mindfulnessövningar och förhållningssätt från mindfulness
Sammantaget att man vill bli riktigt bra på att leda sig själv vare sig man är ledare eller medarbetare.

Eva-Lotta har 1250 coachingtimmar bakom sig och den coaching metodik hon använder är förutom de 11 kärnkompetenserna för professionell coaching enligt ICF en kognitiv metod samt vid behov mindfulnessövningar.

V.v. kontakta eva-lotta@nyttfokus.se för offert/pris och upplägg.
Läs feedback här.