Compassion is our deepest nature

Föreställ dig att du går på trottoaren med dina armar fullastade med matvaror och någon helt plötsligt på ett klumpigt sätt stöter till dig så att du trillar omkull och alla dina matvaror sprids ut över trottoaren. När du reser dig upp, ser du dina söndriga ägg och den krossade flaskan med olivolja i en pöl och du är redo att skrika “Idiot, vad är det för fel med dig? Är du blind?”.
Men innan du hinner hämta andan för att tala, ser du att personen som stötte till dig faktiskt är blind. Han ligger också där i pölen med trasiga ägg och olivolja, och din ilska försvinner på ett ögonblick  för att ersättas med sympatisk omtanke: “Är du skadad? Kan jag hjälpa dig upp?”
Detta är rader fritt översatta från Alan Wallace, en västerländsk lärare inom Tibetansk Buddhism.

Vår livssituation är som denna. När vi börjar meditera regelbundet och blir mer medvetna om hur våra tankar har ett direkt samband med känslor och beteende, ökar vår självkännedom. När vi lär känna oss själv mer på djupet får vi också ökad förståelse och medkänsla för andra människor. Så vare sig vi är i situationer som vi upplever inte känns bra för oss eller vi är i situationer som känns bra kan vi med vårt ökade medvetande se klarare i själva situationen. Och när vi klarare kan se att källan till disharmoni och elände i världen är okunskap (engelska: ‘ignorance’), då kan vi öppna dörren för visdom och medkänsla.

“Compassion is our deepest nature. It arises from our interconnection with all things” Jack Kornfield ur boken “The wise heart”.

Medkänsla kan ses som ett öppet självande hjärta som vågar möta smärta och som förmågan att se smärta och lidande i olika former med vänliga ögon. Vi känner då närhet och kärlek till den som lider istället för separation.

Medkänsla finns i vår mänskliga natur, det är den känsla som t.ex. en förälder känner för sitt barn när det gjort sig illa fysiskt eller mår dåligt psykiskt.
Vi kan lättare känna medkänsla när sinnet är tyst och lugnt och när vi tillåter hjärtat att vara öppet.

Ett öppet hjärta och öppet sinne. Det är så vi kan möta vår dag.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply