KONTAKT

Eva-Lotta Runfors
eva-lotta(at)nyttfokus.se
0705-291642

Lokal “Kornetten” för yogan ligger 20 min från Malmö & 30 min från HelsingborgAdress: Kornettvägen 5 i Borgeby, 2 min från avfart ”Borgeby” på E6 mellan Malmö & Helsingborg. Gratis p-plats alldeles utanför.

Bankgiro  5791-8344